Đặt Lịch Hẹn

Giảm 10% Khi Đặt Lịch Hẹn.

Áp Dụng Cho Các Dịch Vụ: Cạo vôi Răng, Trám Răng, Chữa Tủy Răng, Nhổ Răng Thườnng & Nhổ Răng Khôn

Chúng tôi sẽ nhắn tin xác nhận lịch hẹn của Quý Khách sau khi nhận được yêu cầu.