IMG 3333
0811 414x497 1

TRUNG TÂM NHA KHOA 3T

Số 6 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM

Giờ làm việc 

Thứ 2 – Thứ 7:

– Sáng 08:00 – 12:00
– Chiều 14:00 – 20:00

Số 6 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM

Giờ làm việc 

Thứ 2 – Thứ 7:
– Sáng 08:00 – 12:00
– Chiều 14:00 – 20:00